The SportsInfluencer's Dallas Regional Showcase 2019 Recap


Dallas Regional Showcase 2019

Top Performers & Standouts

Jacobi Lewis '21

Crab5 Elite 16s

Chandler Dickinson '21

Crab5 Elite 16s

Sadaidriene Hall '20

Dallas Showtyme Elite

Akin Newton '19

Texas Elite -Sims

Jalen Lake '21

ProSkills 16s

Sherman Brashear '20

Dallas Showtyme Elite

CJ Noland '21

ProSkills 16s

Keaton Wallace '22

ProSkills 16s

Zac Barsalow '20

DJH5 Texas Elite

Christian Seals '20

DJH5 Texas Elite

AB Shorter '20

Dallas Showtyme Black

Demaryon Thornton '20

Gators Elite 17s

Vernon Johnson III '20

Gators Elite 17s

Emerson Wallace '20

LoneStar Mustangs 17s

Arterio Morris '22

Dallas Showtyme 15s

Kyron Henderson '22

Dallas Showtyme 15s-Ron

Cameron Williams '22

Dallas Showtyme 15s-Ron


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square